Handelsbetingelser, Dykkergitte ApS

Kurser

Kursusforudsætninger

Inden du tilmelder dig kurset skal du have udfyldt helbredserklæring. Hvis der er svaret "nej" til alle punkter kan kurset påbegyndes uden videre, men hvis der svares "ja" til ét eller flere punkter, kræves en underskrevet lægeerklæring for at kurset kan påbegyndes. Dette skal du have gjort i god tid inden du tilmelder dig kurset. Det er dit ansvar, at helbredserklæring er udfyldt, og at denne samt eventuel nødvendig lægeerklæring kan præsenteres på første kursusdag. Hvis dette ikke sker, kan man ikke deltage på kurset, og forløbet regnes som afbrudt fra kursistens side. Der vil så ikke være refusion af kursusgebyret.

Inden kurset er du selv ansvarlig for at checke at du kan klare forudsætninger for deltagelse på kursus.

Tilmelding

Tilmelding er først gældende når Dykkergitte har modtaget og registreret din betaling. Du kan hente din kvittering fra nettet.

Certificering

Certificering forudsætter, at alle færdighedskrav er opfyldt iht. PADI’s internationale standarder, og at det fulde kursusbeløb er indbetalt.

Hvis kursisten mod forventning ikke skulle kunne møde PADI´s standarder for alle øvelser indenfor kursets rammer og tid, vil det være nødvendigt at færdiggøre kurset ved ekstra sessions. Disse sessions er ikke dækket af den normale kursuspris, og skal derfor afregnes særskilt efter behov.

Udstyr

På Open Water Diver kurset hos Dykkergitte stilles lejeudstyr til rådighed for kursisterne uden merpris. Udstyret skal naturligvis behandles forsvarligt, og leveres tilbage i samme stand som det udleveres i. Fra Advanced og op kan man leje udstyr til kurset. Det samme gælder ture. Leje af udstyr er bindende, og du vil ikke få refunderet evt. leje af udstyr ved forhindret fremmøde. Det lejede udstyr er reserveret til dig.

Såfremt der forårsages skader på lejeudstyr i kursistens varetægt kan der opkræves et gebyr, og i svære tilfælde kan udstyret kræves erstattet.

Transport

Kursisterne står selv for transport til undervisnings- og dykkesteder. Alle tidspunkter der angives forstås som mødetid på det angivne sted. Vi hjælpes ad på kurserne ved samkørsel og det er ALDRIG sket at der har stået en kursist, der ikke kunne komme ud til dykkerstedet. Det kræver dog at du er i stand til at tage offentlig transport som tog og bus.

Refusion

Ved manglende fremmøde, afbrydelse af kursus, tur eller rejse fra kursistens side, eller ikke bestået kursus, ydes ingen refusion.

Kursusforsikring

Ved køb af kursus er det muligt for 10 % af kursets pris at tilkøbe en kursusforsikring (kun gyldig hvis den købes samtidig med køb af kurset). Hvis du køber denne forsikring kan du ved forhindret fremmøde eller sygdom få anvist en ny kursusdato af Dykkergitte.

Forsikringen dækker max flytning af kurset én gang, og kurset skal være gennemført senest 12 mdr. efter det oprindeligt planlagte kursus.

Er kurset ikke gennemført senest 12 mdr. efter oprindeligt planlagt kursusafslutning, regnes kurset som afsluttet fra kursistens side, og der ydes ingen refusion.

Sygdom

I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst der forhindrer dykning, vil man som kursist kunne få anvist en ny kursusdato af Dykkergitte, uden yderligere kursusomkostninger, såfremt man har tegnet sygeforsikring. Kursusflytning under disse omstændigheder kan ikke omveksles til refusion.Hvis sygdom/skade fører til at kurset ikke kan gennemføres indenfor 12 mdr. af det oprindeligt planlagte kursus, er kurset tabt.

Aflysning fra Dykkergitte ApS side

Hvis holdet mod forventning ikke oprettes får du besked senest 3- 5 dage inden kursusstart, og anvises anden dato. Det er meget sjældent at vi ikke kan gennemføre et kursus og vi gennemfører også med få kursister. Ved force majeure som akut opstået sygdom hos instruktør, lukning af bassiner, eller dårlige vejrforhold, vil vi kontakte dig så snart vi har mulighed for det. Vi vil sammen finde en anden dato for dit kursus.

Andet

Ledsagere på kurser

Til tider får vi forespørgsler på, om man som ikke-kursist må ledsage en kursist på selve kurset. Vi forstår selvfølgelig at det kan være spændende, men da det kan være et forstyrrende element for kurset, er tilstedeværelse i bassin, åbent vand og teorilokale på kurser forbeholdt betalende kursister.

Optagelser under kursus

For at sikre fuldt fokus på kursusindhold, og for at sikre så trygge rammer som muligt for alle, er foto-, video-, og lydoptagelser af enhver art ikke tilladt under afvikling af kursus.

Dykkerture

Ved dykkerture forstås halvdags- eller heldagsture uden overnatning, transport eller forplejning. På udvalgte ture, vil vi grille, men det vil fremgå af den enkelte tur.

Tilmelding:

Tilmelding til dykkerture skal ske senest 3 dage (72 timer) før turens afholdelse, og tilmeldingen er først gældende når Dykkergitte har modtaget og registreret din betaling,

Flytning af destination

Vi planlægger og afholder jævnligt dykkerture på en bred vifte af Danmark og Sveriges smukkeste dykkersteder, og gør vores yderste for at gennemføre alle ture som planlagt.

Dykning er imidlertid en aktivitet der foregår i åbent vand, og da det i sidste instans er et spørgsmål om jeres (og vores) sikkerhed, er vi nødt til at forbeholde os retten til at ændre destinationen for en dykkertur hvis udvikling i vind og vejr gør at vi vurderer at turen ikke kan gennemføres sikkert på den planlagte destination.

Ved en destinationsændring gennemføres turen et alternativt sted, og ændringen giver ikke ret til refusion af købet.

Udstyr

På dykkerture er det muligt at leje fulde udstyrspakker eller enkelte udstyrsdele. Udstyret skal naturligvis behandles forsvarligt, og leveres tilbage i samme stand som det udleveres i. Ved aflysning fra deltagerens side refunderes ikke leje af udstyr.

Såfremt der forårsages skader på lejeudstyr i kundens varetægt kan der opkræves et gebyr, og i svære tilfælde kan udstyret kræves erstattet.

Transport

Turdeltagerne står selv for transport til dykkestedet. Alle tidspunkter der angives forstås som mødetid på det angivne sted.

Refusion

Tilmelding er bindende, både til kurser, rejser, ture og leje af udstyr. Ved manglende fremmøde uanset årsag ydes ikke refusion.

Udstyr

Ved varekøb online ydes 14 dages fortrydelsesret, mens der ikke ydes fortrydelsesret ved fysiske varekøb.

Fortrydelsesretten gælder fra modtagelsestidspunktet, det vil sige fra du har modtaget varen.

Varer der returneres ved anvendelse af fortrydelsesretten skal returneres i originalemballagen, og i væsentligt samme stand som den blev modtaget i. Varer der har været anvendt i vandet tages således ikke retur under fortrydelsesretten.

Kunden hæfter for eventuel værdiforringelse af varen der er sket i kundens varetægt. Enhver synlig skade må forventes at medføre kraftig værdigforringelse i denne situation. Værdiforringelsen vurderes af Dykkergitte.

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten skal du selv betale fragtomkostninger for returnering af varen til Dykkergitte.

Rejsebetingelser ved PADI Travel

Ved bestilling hos PADI Travel skal du tydeligt angive at du er henvist af Dykkergitte (PADI Store Number 5248). Derefter skal du sende en mail til Dykkergitte på travel@dykkergitte.dk med dit navn, kontonummer, bookingnummer hos PADI Travel, og rejsens pris (det bookede beløb hos PADI Travel).

Vi udbetaler bonusbeløbet til dig ved udgangen af den måned hvor vi har modtaget afregningsmeddelelse fra PADI Travel. Uden afregningsmeddelelse udbetaler vi ingen bonus, og har vi ikke modtaget den, skal du selv kontakte PADI Travel for at udbedre dette – eventuelt ved igen at pointere at du er henvist af Dykkergitte.

Bonus på 2,5% beregnes og udbetales kun på baggrund af hvad der er bestilt gennem PADI Travel og afregningsmeddelt til os fra PADI Travel. Hvis du for eksempel eventuelt bestiller flyrejser eller andet separat, gives ingen bonus for det.

Rejser bestilt hos PADI Travel, er et kundeforhold og mellemværende udelukkende mellem dig og PADI Travel. Dykkergitte er ikke udbyder af rejsen, og har intet med rejsen at gøre. Vi tilbyder blot en bonus for at du benytter PADI Travel, og vi er derfor ikke et konkurrerende alternativ der kan omfattes af PADI Travels prisgaranti.